Ronald Plasterk

Over veelverdieners en grootgraaiers

In 2006 vroeg de Ondernemingsraad van het Zaans Medisch Centrum me om lid te worden van een tweekoppige begeleidingsgroep die personeel moest aanhoren dat het ziekenhuis diende te verlaten. Het ZMC had het financieel zwaar en er moesten medewerkers uit. Er was voor hen een afvloeiingsregeling gemaakt, maar mocht de directie niet tot overeenstemming komen met de betreffende

Over veelverdieners en grootgraaiers Meer lezen »