Subsidie

Subsidiebureaucratie (2)

Goed, de jaarlijkse subsidiebureaucratie is weer achter de rug. Tientallen formulieren die de tenen deden krommen zijn ingevuld, het ambtelijk taalgebruik is omgebogen naar normaal Nederlands en de overbodige, maar verplichte accountants kunnen weer hoge rekeningen sturen. Een paar weken geleden hebben we met een ploegje op het ministerie van SZW proberen uit te leggen hoeveel …

Subsidiebureaucratie (2) Lees meer »

Subsidie aanvragen

Van subsidie afhankelijke instellingen hebben het momenteel druk. Rond deze tijd moeten zowel de subsidieaanvragen voor 2012 als de subsidieverantwoordingen over 2010 de deur uit. Richting rijk, provincie en gemeente. Wee hen die met meerdere gemeenten een financiële relatie hebben. Kans op gekte bij de afhandelaars is niet uitgesloten. De organisatie waar ik werk, heeft te …

Subsidie aanvragen Lees meer »